جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 1.05ميليارد

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 16

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 210ميليون

112متر متر مربع

سن بنا , شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 236ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 16

قیمت کل : 125ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 2ميليارد

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 16

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 99سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 16

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 20.3ميليون رهن : 5ميليون

72متر متر مربع

سن بنا نوساز , شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top