جستجوی ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 16

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 99سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 16

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 20.3ميليون رهن : 5ميليون

72متر متر مربع

سن بنا نوساز , شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 47.7ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 395ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 16

قیمت کل : 270ميليون

31متر متر مربع

سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش,معاوضه در تهران منطقه 16

قیمت کل : 230.084ميليون رهن : 70ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top