جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 15

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب

سن بنا 2سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند ؟, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 15

قیمت کل : 280ميليون

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 15

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 15

سن بنا نوساز , شرقی غربی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 15

قیمت کل : 31.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 15

قیمت کل : 1.1ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 15

قیمت کل : 120ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 15

قیمت کل : 407ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 15

رهن : 45ميليون

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 15

42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top