جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 9.5ميليون رهن : 2.8ميليون

1 خواب 38متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 14

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, غربی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 14

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 250ميليون

71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 140ميليون

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 145ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب

سن بنا 5سال , طبقه چهار, درب از حیاط, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 67ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 400تومان

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top