آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 240ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 21ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 167ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 14

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 14

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب

سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 386ميليون

136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top