جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 422.95ميليون

2 خواب

سن بنا 1سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 150ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 13

رهن : 20ميليون اجاره : 450تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

1 خواب 38متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

7 خواب 38متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 125ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 12.5ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 499ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top