جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 398ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 250ميليون

64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 100ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 13

رهن : 2ميليون اجاره : 1.3ميليون

90متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 272ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 250ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 13

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 229ميليون رهن : 65ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 205ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 422.95ميليون

2 خواب

سن بنا 1سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top