آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13 - تهران نو

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13 - سبلان

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 13 - پیروزی

رهن : 35ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 13 - سبلان

رهن : 40ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 13 - تهران نو

4 خواب 142متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 13 - تهران نو

2 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13 - سبلان

قیمت کل : 125ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13 - سبلان

قیمت کل : 130ميليون

1 خواب 37متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 13 - سبلان

رهن : 25ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 51متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13 - سبلان

قیمت کل : 125ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top