جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 180ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 430ميليون

85متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 13

قیمت کل : 19.2ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 398ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 250ميليون

64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 100ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 13

رهن : 2ميليون اجاره : 1.3ميليون

90متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 272ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 250ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 13

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top