جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه12

350متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه12

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در ساری منطقه 12

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, نما کرکره برقی- سکوریت, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 12

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 125ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بهارستان غربی

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 2.4ميليارد

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 960ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top