آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12 - پل چوبی

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 12 - امام حسین

150متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, جنوبی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 950ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 22ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تهران منطقه 12 - امام حسین

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

105متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, غربی, نما سایر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 140ميليون

78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 147ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 147ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 12 - امام حسین

قیمت کل : 120ميليون

12متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top