جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 770ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, دو نبش شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,پیش فروش در تهران منطقه 12

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, غربی, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 950ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 22ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 140ميليون

78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top