جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 125ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 12

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بهارستان غربی

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 2.4ميليارد

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 960ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 756ميليون

2 خواب

سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 12

رهن : 10.4ميليون اجاره : 40تومان

126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 80ميليون

46متر متر مربع

سن بنا 3سال , شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 12

قیمت کل : 80ميليون رهن : 25ميليون

45متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top