جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 80ميليون

46متر متر مربع

سن بنا 3سال , شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 12

قیمت کل : 80ميليون رهن : 25ميليون

45متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 3.85ميليارد

8متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 195ميليون

51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سرامیک, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 350ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 235ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 80.1ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 126.1ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, غربی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 1.35ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top