جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 12

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 630.8ميليون

166متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه چهار, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 697.2ميليون

166متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 12

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 12

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 12

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 12

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 12

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 85ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top