جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11

رهن : 18ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11

رهن : 60ميليون اجاره : 450تومان

سن بنا 12سال , طبقه چهار, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 5.5ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 210ميليون

67متر متر مربع

سن بنا 6سال , سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 270ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 23سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, شرقی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 11

رهن : 60ميليون اجاره : 450تومان

82متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه چهار, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 87ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 87ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 395ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top