جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 4.5ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 29سال , درب از ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 5ميليارد

16 خواب 700متر متر مربع

سن بنا 20سال , سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 11

رهن : 45ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11

رهن : 30ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

سن بنا 12سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11

رهن : 20ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 48ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 85ميليون

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top