جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانژاد

رهن : 15ميليون اجاره : 950تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top