جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه 11

رهن : 100ميليون اجاره : 4تومان

115متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 240ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 149.44ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 120ميليون رهن : 30ميليون

44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 620تومان

2 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 15طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 352ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 137ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top