جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11 - میدان توحید

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 11 - میدان توحید

قیمت کل : 1.1952ميليارد

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 11 - میدان توحید

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه سوم, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تهران منطقه 11 - میدان توحید

اجاره : 35ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11 - میدان توحید

2 خواب 101متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 11 - میدان توحید

قیمت کل : 1.6ميليارد

36متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه همکف, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 11 - میدان توحید

قیمت کل : 900ميليون

45متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11 - میدان توحید

رهن : 50ميليون اجاره : 3.2ميليون

4 خواب 110متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11 - میدان توحید

رهن : 50ميليون اجاره : 3.2ميليون

4 خواب 170متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 11 - میدان توحید

رهن : 40ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top