جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 235ميليون

2 خواب

سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ, سند ؟, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 500ميليون

4 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 1.2ميليارد

94متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 99سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما رومی وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 12ميليارد

94متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 99سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما رومی وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 140ميليون رهن : 60ميليون

72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه 11

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 520ميليون

4 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از حیاط, نما گرانیت, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top