آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11 - میدان توحید

رهن : 100ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 11 - میدان توحید

رهن : 25ميليون اجاره : 2.6ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, نما آلومینیوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 11 - میدان توحید

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 11 - میدان توحید

قیمت کل : 338ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه دوم, شمالی,شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11 - میدان توحید

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 14سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11 - میدان توحید

رهن : 90ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 5ميليارد

16 خواب 700متر متر مربع

سن بنا 20سال , سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11 - میدان توحید

قیمت کل : 765ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top