جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 10

قیمت کل : 65ميليون

5 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت حافظ

رهن : 58ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی - غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب

سن بنا 18سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 10

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند ؟, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 10

3 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 115ميليون رهن : 30ميليون

1 خواب

سن بنا 20سال , طبقه چهار, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه 10

قیمت کل : 490ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه چهارم, دوبر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 10

رهن : 55ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 10

قیمت کل : 286ميليون

3 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 10

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top