جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 115ميليون رهن : 30ميليون

1 خواب

سن بنا 20سال , طبقه چهار, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

قیمت کل : 572.4ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

قیمت کل : 137ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

قیمت کل : 540ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

رهن : 75ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 40سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

رهن : 78ميليون

2 خواب 79متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه 10

قیمت کل : 490ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه چهارم, دوبر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top