مغازه جهت فروش در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

قیمت کل : 540ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

رهن : 75ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 40سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

رهن : 78ميليون

2 خواب 79متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه 10

قیمت کل : 490ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه چهارم, دوبر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10 - حبیب الهی

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 10 - خوش شمالی

قیمت کل : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 10

رهن : 55ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 10

قیمت کل : 286ميليون

3 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top