جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه هفتم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 73ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 10

قیمت کل : 145تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 450ميليون

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 1.7ميليارد

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 2.8ميليارد

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 118ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top