جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 266ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 266ميليون

2 خواب 700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, غربی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 127ميليون رهن : 35ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 10

قیمت کل : 65ميليون

5 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت حافظ

رهن : 58ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی - غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب

سن بنا 18سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 10

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند ؟, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top