جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 118ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه 10

قیمت کل : 217ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 107ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سه نبش, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10

رهن : 60ميليون اجاره : 700تومان

75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت حافظ

رهن : 100ميليون اجاره : 5.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه مغازه, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 1.53ميليارد

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی غربی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top