جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه 1

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 200ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 18ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 120ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 235ميليون

2 خواب

سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 3.85ميليارد

8متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 9.5ميليون رهن : 2.8ميليون

1 خواب 38متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top