جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 229ميليون رهن : 65ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 4.5ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 29سال , درب از ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1

قیمت کل : 1.35ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 16

قیمت کل : 125ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 48ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در منطقه 1

قیمت کل : 555ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, نما 238, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 370ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اداري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 2ميليارد

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 10

قیمت کل : 65ميليون

5 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت حافظ

رهن : 58ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی - غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top