جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 1

105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 18

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, نما ندارد, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 1

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 10طبقه, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 10طبقه, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1

رهن : 220ميليون اجاره : 400تومان

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 16

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 99سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 148ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , غربی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 16

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 12

قیمت کل : 770ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top