آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - اقدسیه

رهن : 850ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 1 - نیاوران

کاربری شخصی, سن بنا 255سال , طبقه سایر, شمالی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - آجودانیه

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

222متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 1 - کامرانیه

رهن : 1ميليارد

4 خواب 410متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - اقدسیه

قیمت کل : 711.9ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی,غربی, نما کینتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 1 - نیاوران

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 1 - نیاوران

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 1 - دیباجی جنوبی

سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - سوهانک

قیمت کل : 1.208ميليارد

3 خواب 151متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top