جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 13

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 266ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 266ميليون

2 خواب 700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, غربی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11

رهن : 18ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11

رهن : 60ميليون اجاره : 450تومان

سن بنا 12سال , طبقه چهار, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1

قیمت کل : 1.2ميليارد

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 10

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 5.5ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top