جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 180ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 12ميليارد

180متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , شمالی, نما آجر گری, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شرقی غربی دو کله, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 15ميليارد رهن : 10ميليون اجاره : 5ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 750ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 584.1ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 5ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 550.8ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شرقی غربی دو کله, نما شیشه, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن,فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 420ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 650ميليون رهن : 100ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شمالی جنوبی دو کله, نما کنیتکس, سند شخصي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top