جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 2.652ميليارد

3 خواب 204متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 2.43ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 2.225ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در یزد منطقه 1

قیمت کل : 1.4ميليارد

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه 12

قیمت کل : 649ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 3.63ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 2.4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه 1

رهن : 13ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 918ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top