جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه بانک سپه

3 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در چالوس منطقه خ 17شهریور

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه رادیو دریا

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه محوطه کاخ

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top