جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 1.9ميليارد

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در چالوس منطقه مرز اباد

قیمت کل : 60ميليون

3000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند 3 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 253ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 258ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 264ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 241ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 328ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه رادیودریا

قیمت کل : 288ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 12طبقه, دو نبش شمالی, نما آلومییم, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه رادیودریا.کوچه نامجو

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

هتل جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 3.4ميليارد

19 خواب 1200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top