جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه پیچده

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه کوچه زمرد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی, نما سنگ وآجر, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه بام چالوس

قیمت کل : 22ميليون

3 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهاردهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, نما مدرن, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه شهری جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 2ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , نما مدرن, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه پالوجده

قیمت کل : 280ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه رادیو دریا

قیمت کل : 1.225ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه رادیو دریا

قیمت کل : 7.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه هچیرود

قیمت کل : 10.8ميليارد

سن بنا , سند صلح حقوقي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه خط هشت

قیمت کل : 7.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top