جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در چالوس منطقه کلارآباد

قیمت کل : 979.2ميليون

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top