جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 1.9ميليارد

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه رادیودریا

قیمت کل : 288ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 12طبقه, دو نبش شمالی, نما آلومییم, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در چالوس منطقه کلارآباد

قیمت کل : 979.2ميليون

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه کلاردشت

قیمت کل : 480ميليون

3 خواب 255متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top