جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه آیت الله غفاری

قیمت کل : 950ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top