جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در چالوس منطقه مرز اباد

قیمت کل : 60ميليون

3000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند 3 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه خرمنه

قیمت کل : 69.6ميليون

58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهار, درب از ساختمان, نما سرامیک, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه رادیودریا

قیمت کل : 80ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , سند ؟, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 90ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , سیستم نقشه دوبلکس, جنوبی, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 50ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top