جستجوی ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه بلوار امام رضا

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا نوساز , غربی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه نمک آبرود

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا نوساز , شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 185ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه فرج آباد

قیمت کل : 158.4ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه بعداز پل سرد آب رود

قیمت کل : 164ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top