جستجوی ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه هچیرود

قیمت کل : 10.8ميليارد

سن بنا , سند صلح حقوقي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه زوات

قیمت کل : 12.75ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه شهری

قیمت کل : 12ميليارد

132متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تجاری, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top