جستجوی ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه نمک آبرود

قیمت کل : 42ميليارد

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top