جستجوی ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه بورسر

قیمت کل : 1.6ميليارد

1 خواب

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top