جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 1.9ميليارد

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در چالوس منطقه مرز اباد

قیمت کل : 60ميليون

3000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند 3 دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 110ميليون

140متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 210ميليون

1 خواب 122متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 90ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , سیستم نقشه دوبلکس, جنوبی, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه کلاردشت

قیمت کل : 480ميليون

3 خواب 255متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top