جستجوی ملک

مغازه تجاری جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه شهری

قیمت کل : 12ميليارد

132متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تجاری, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top