جستجوی ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه رادیودریا

قیمت کل : 288ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 12طبقه, دو نبش شمالی, نما آلومییم, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در چالوس منطقه چالوس

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 6متر متر مربع

سن بنا 20سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top