جستجوی ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه رادیودریا.کوچه نامجو

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه بلوار امام رضا

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا نوساز , غربی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه بلوار امام رضا

قیمت کل : 2ميليارد

سن بنا نوساز , غربی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در چالوس منطقه کلارآباد

قیمت کل : 979.2ميليون

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 4.2ميليارد

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه نمک آبرود

قیمت کل : 42ميليارد

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه نمک آبرود

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا نوساز , شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در چالوس منطقه بنیاد

1 خواب

سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top