جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه بام چالوس

قیمت کل : 22ميليون

3 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهاردهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, نما مدرن, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه کوچه زمرد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی, نما سنگ وآجر, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در چالوس منطقه روبرو پلیس راه نمک ابرود

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه محوطه کاخ

3 خواب 183متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه رادیودریا

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه اشکاردشت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در چالوس منطقه رادیو دریا/براصلی

4 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در چالوس منطقه رادیو دریا/21 غربی

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه بانک سپه

3 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در چالوس منطقه پالوجده

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top