جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top