جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 110ميليون

140متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در چالوس

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در چالوس منطقه چالوس

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 6متر متر مربع

سن بنا 20سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در چالوس

رهن : 70ميليون

3 خواب 136متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top