جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 240ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه خواجه عطا،فرهنگیان

قیمت کل : 240ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه گلشهر

رهن : 55ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 217ميليون

3 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 297ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه گلشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 7سال , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بندرعباس منطقه بلوار امام حسین

قیمت کل : 130ميليون

3 خواب 20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بندرعباس منطقه بلوار امام حسین

قیمت کل : 130ميليون

3 خواب 20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس

قیمت کل : 360ميليون

3 خواب

سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top