جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 162ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 208ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 900متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 115ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

سن بنا 7سال , سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه پیامبر اعظم،کمربندی

قیمت کل : 80ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در بندرعباس منطقه گلشهر

رهن : 62ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره در بندرعباس منطقه ۲

رهن : 1ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه پیامبر اعظم

رهن : 600تومان اجاره : 6تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top