جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 208ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 217ميليون

3 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 240ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه خواجه عطا،فرهنگیان

قیمت کل : 240ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top