جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 162ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 170ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 900متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top