جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 115ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

سن بنا 7سال , سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بندرعباس منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 120ميليون

10متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 125ميليون

52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 130ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بندرعباس منطقه بلوار امام حسین

قیمت کل : 130ميليون

3 خواب 20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بندرعباس منطقه بلوار امام حسین

قیمت کل : 130ميليون

3 خواب 20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه آزادشهر

قیمت کل : 133.65ميليون رهن : 0.354تومان اجاره : 0.0001تومان

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی, نما سرامیک, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top