جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در بندرعباس منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 120ميليون

10متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه مهرگان

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بندرعباس منطقه بلوار امام حسین

قیمت کل : 130ميليون

3 خواب 20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بندرعباس منطقه بلوار امام حسین

قیمت کل : 130ميليون

3 خواب 20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top