جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 162ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 240ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه خواجه عطا،فرهنگیان

قیمت کل : 240ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 130ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه گلشهر

رهن : 55ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 208ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 900متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بندرعباس منطقه آزادگان،زیبا شهر،آزاد شهر

قیمت کل : 438ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.7ميليون

68متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 170ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندرعباس منطقه گلشهر

قیمت کل : 115ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

سن بنا 7سال , سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top