جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه شهرنمایش

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما آلومییم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه بلوار امام حسین

رهن : 5ميليون اجاره : 550تومان

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه کوی گلستان

رهن : 300تومان اجاره : 35تومان

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه پیامبر اعظم

رهن : 600تومان اجاره : 6تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top