جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بندرعباس منطقه آزادگان،زیبا شهر،آزاد شهر

قیمت کل : 438ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.7ميليون

68متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه گلشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 7سال , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه شهرنمایش

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما آلومییم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه بلوار امام حسین

رهن : 5ميليون اجاره : 550تومان

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه مهرگان

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در بندرعباس منطقه گلشهر

رهن : 62ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه گلشهر

رهن : 55ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره در بندرعباس منطقه ۲

رهن : 1ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top