جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بندرعباس منطقه آزادگان،زیبا شهر،آزاد شهر

قیمت کل : 438ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.7ميليون

68متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه شهرنمایش

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما آلومییم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top