جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در بابلسر منطقه نخست وزیری

6 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در بابلسر منطقه نخست وزیری

6 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بابلسر منطقه نوارساحلی (پارکینگ )

6 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بابلسر منطقه نوارساحلی (پارکینگ )

6 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بابلسر

قیمت کل : 3.5ميليارد

6 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top