جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در بابلسر منطقه شهرک خزرشهر (جنوبی)

قیمت کل : 14ميليارد

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بابلسر منطقه بعد بهنمیر

قیمت کل : 8ميليارد

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بابلسر منطقه زیراب

قیمت کل : 6ميليارد

5 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بابلسر منطقه شهرک خزرشهر (جنوبی)

قیمت کل : 6.5ميليارد

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه تریبلکس, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بابلسر منطقه شهرک خزرشهر (جنوبی)

قیمت کل : 8ميليارد

5 خواب

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بابلسر منطقه صفاییه

قیمت کل : 1.65ميليارد

5 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top