جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه محسنی

قیمت کل : 1.45ميليارد

9 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه محسنی

قیمت کل : 1.45ميليارد

9 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top