جستجوی ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه ضامنجان

قیمت کل : 400ميليون

8 خواب 450متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top