جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مسکن

قیمت کل : 430ميليون

5 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه جنت

قیمت کل : 1.9ميليارد

5 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 1.3ميليارد

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , نما سنگ, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top