جستجوی ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 65ميليون

13 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 69.5ميليون

13 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top