جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما ترکیبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 2ميليارد

1 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 730ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه اوحدی

قیمت کل : 1.3ميليارد

1 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه حافظیه

قیمت کل : 3.6ميليارد

1 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 3.5ميليارد

1 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه سه طبقه, دو بر, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه ادبجو

قیمت کل : 2ميليارد

1 خواب 295متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه نمک کوریها

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top