جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه میدان امام

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک پردیس2

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک پردیس2

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 950ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top