جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک اندیشه

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 730ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهر صنعتی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 750ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 740ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه امام خمینی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک پردیس

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top