جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 600ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک اندیشه

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک اندیشه

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه سنجان

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه سنجان

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 560ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top