جستجوی ملک

خانه جهت فروش در اراک

قیمت کل : 75ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, شرقی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه عقیل آباد

قیمت کل : 60ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه عقیل آباد

قیمت کل : 60ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه جاده گرمحود

قیمت کل : 80ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه جاده گرمحود

قیمت کل : 80ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه جاده خمین

قیمت کل : 65ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه جاده خمین

قیمت کل : 65ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 84ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 84ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه شهرک ابوالفضل

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top