جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه نمک کوریها

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه خ امام

قیمت کل : 550ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه خ امام

قیمت کل : 550ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهدا صفری

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهدا صفری

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 500ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 500ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top