جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک مهاجران

قیمت کل : 470ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما کامپوزیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 500ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه نمک کوریها

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 500ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه نمک کوریها

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top