جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه جاده فراهان

قیمت کل : 400ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه جاده فراهان

قیمت کل : 400ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه سردشت

قیمت کل : 400ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه گاو خانه

قیمت کل : 400ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه سردشت

قیمت کل : 400ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه گاو خانه

قیمت کل : 400ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهدا صفری

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهدا صفری

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top