جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه میدان امام

قیمت کل : 326ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه میدان امام

قیمت کل : 326ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه شهرک الهیه

قیمت کل : 350ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه شهرک الهیه

قیمت کل : 350ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه میدان البرز

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top