جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه میدان البرز

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 260ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 260ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 270ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 270ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه شهدا صفری

قیمت کل : 270ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه شهدا صفری

قیمت کل : 270ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه مرزجیران

قیمت کل : 250ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه مرزجیران

قیمت کل : 250ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top