جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک مهاجران

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه دروازه تهران

قیمت کل : 240ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه مرزجیران

قیمت کل : 230ميليون

50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه دروازه تهران

قیمت کل : 240ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه مرزجیران

قیمت کل : 250ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه مرزجیران

قیمت کل : 250ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه مرزجیران

قیمت کل : 230ميليون

50متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک مهاجران

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهدا صفری

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهدا صفری

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top